هیئت موسس
علی نجفی یامچی
بنیانگذار
سعید وجدی آرام
بنیانگذار
حسین محمدی صباحی
بنیانگذار
کامبیز ساسون یاشار
بنیانگذار
هیئت انجمن
علی نجفی یامچی
 
بنیانگذار
سعید وجدی آرام
(آرام تجارت پالایش)
بنیانگذار
حسین محمدی صباحی
(همیار تجارت فرتاک)
بنیانگذار
کامبیز ساسون یاشار
 
عضو انجمن
حمید جابری
عضو انجمن
Untitled design(43)
داود تقی زاده یامچلو
(پاسارگاد گستر راشاک)
عضو انجمن
امیرمهری
(برنا راه مهر)
 
عضو انجمن
حسین وجدی آرام
عضو انجمن
ایمان شیر محمدی
مسئول IT انجمن
وحید ایزدفر
عضو انجمن
فضائل محمدی
عضو انجمن
پیمان رضایی
عضو انجمن

هیئت موسس ما چه می گویند؟

انجمن ما عضو می پذیرد، به ما بپیوندید

 با ما تماس بگیرید و رزومه خود را ارسال کنید